المپیاد 98 > تحویل پرچم المپیاد چهارم ورزش های همگانی به ریاست محترم دانشگاه

تحويل پرچم چهارمين المپياد ورزش هاي همگاني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور به رياست محترم دانشگاه

صبح روز شنبه مورخ 96/5/21 طي مراسم رسمي، پرچم چهارمين المپياد ورزش هاي همگاني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي به رياست محترم دانشگاه جهت نصب در دفتر رياست تحويل گرديد. در اين مراسم كه با حضور  جناب آقاي دكتر محمدي فر معاون محترم توسعه و پشتيباني و جناب آقاي دكتر عمادي معاون محترم دانشجويي برگزار گرديد، در ابتدا آقاي دكتر عمادي در خصوص ميزباني دانشگاه و اهميت ورزش هاي همگاني مطالبي مطرح نمودند. در ادامه آقاي دكتر عنبريان مدير كل محترم تربيت بدني نيز سابقه اي كوتاه از المپياد هاي همگاني قبلي را بيان داشتند.

در اين مراسم آقاي دكتر غلامي رياست محترم دانشگاه ضمن استقبال از محوّل شدن ميزباني المپياد چهارم به دانشگاه بوعلي سينا و مهم خواندن اين رويداد ورزشي در دانشگاه، آن را ناشي از توانمندي هاي دانشگاه بر شمردند. ايشان با توجه به اهمّيت ورزش هاي همگاني و نقش آن در تامين سلامت اقشار دانشگاهي، راهنمايي هاي لازم را به منظور هر چه با شكوه تر برگزار نمودن المپياد چهارم در سال 98 بيان فرمودند. تشكيل  فوري كميته هاي فني و اجرايي، بررسي كارشناسي جزئيات برنامه ها، آماده سازي زمينه برگزاري اين رويداد فرهنگي، ورزشي و ... از جمله تاكيدات رياست محترم دانشگاه بود

در اين مراسم معاون و كارشناسان اداره كل تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاه نيز حضور داشتند
تصویر1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر4
تصویر 5

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند