المپیاد 98 > دانشگاه بوعلی سینا میزبان چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها در سال 98

 دانشگاه بوعلي سينا، ميزبان چهارمين المپياد ورزش همگاني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور

 با بررسي توانمندي هاي دانشگاه هاي متقاضي ميزباني چهارمين المپياد ورزش همگاني توسط اداره كل تربيت بدني وزارت متبوع، ميزباني چهارمين المپياد دانشجويان پسر در سال 1398 به دانشگاه بوعلي سينا محوّل گرديد.

 در مراسم اختتاميه سومين المپياد در دانشگاه تهران، پرچم المپياد چهارم، رسماً به دانشگاه بوعلي سينا (با حضور معاون محترم دانشجويي و مدير كل محترم تربيت بدني دانشگاه) اهدا گردید. (مرداد 96 )

تصویر 1
تصویر 2

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند