مسابقات > مسابقات سال 1396

مسابقات فوتسال بین کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های همدان . جام رمضان . خرداد و تیر ماه 96:
فرم اعلام آمادگی شرکت در مسابقات فوتسال جام رمضان
قوانین و مقررات عمومی
گزارش نهایی مسابقات فوتسال


مسابقات هفته خوابگاه ها و جشنواره ورزش همگانی . بهار 96:

جشنواره ورزش همگانی دختران
جشنواره ورزش همگانی پسران

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند