نام:  روح الله دایی

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه قم

ایمیل:  daei1359@yahoo.com

تلفن:  09125526680 - 02532103472 - فاکس 02532855688

آدرس:  قم . بلوار الغدیر. بعد از شهرک قدس.

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند