نام:  صغری فتحی

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه حضرت معصومه (ع) قم

ایمیل:  soghrafathi136@gmail.com

تلفن:  09301675269 - 02533209030 - فاکس 02533209050

آدرس:  قم. بلوار الغدیر. روبروی ورزشگاه یادگار امام.

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند