نام:  طرماح

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه ملایر

ایمیل:  htarmah@yahoo.com

تلفن:  09352427724 - 08132225315 - فاکس 08133339941

آدرس:  ملایر. کیلومتر 4 جاده اراک. دانشگاه ملایر

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند