نام:  عباس صادقی

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

تحصیلات:  دکتری

ایمیل:  dr.sadeghi85@gmail.com

تلفن:  09122822738 - 02833902207 - فاکس 02833901570

آدرس:  قزوین. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند