نام:  مهدی امامی

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه سیّد جمال الدّین اسد آبادی

ایمیل:  mehdi.emami1361@gmail.com

تلفن:  09183132808 - 08133137450 - فاکس 081333137450

آدرس:  اسد آباد. میدان سیّد جمال. ابتدای خیابان امام خمینی (ره).

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند