نام:  مهرداد عنبریان

سمت:  دبیر منطقه 4 ورزش دانشگاه ها و مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا

تحصیلات:  دکتری

مرتبه علمی:  استاد

ایمیل:  mehrdadanbarian36@gmail.com

تلفن:  09188152907 - 08138290750 - فاکس 08138290550

آدرس:  همدان. چهار باغ شهید احمدی روشن. دانشگاه بوعلی سینا. اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند