نام:  هادی دل افروز

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه معارف اسلامی قم

تلفن:  09195888034 - 02532110488 - فاکس 02532912800

آدرس:  قم. ابتدای بلوار جمهوری اسلامی. بین کوچخ 4 و 6

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند