نام:  پرویز رجبی

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه تفرش

ایمیل:  rajabi8687@yahoo.com

تلفن:  09188633531 - 08636241558 - فاکس 08636227814

آدرس:  استان مرکزی. تفرش. کیلومتر 5 جاده تهران.

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند