منطقه 4 ورزش > دبیرخانه منطقه 4 ورزش دانشگاه ها

بهرام مسعودیان
کارشناس و مسئول دبیرخانه منطقه 4
تحصیلات: کارشناسی ارشد (علوم قرآن و حدیث)
تلفن: 09188168216

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند