نام:  بهرام مسعودیان

سمت:  کارشناس و مسئول دبیرخانه منطقه 4

تحصیلات:  کارشناسی ارشد (علوم قرآن و حدیث)

ایمیل:  b.masoudian110@gmail.com

تلفن:  09188168216

آدرس:  همدان. چهار باغ شهید احمدی روشن. دانشگاه بوعلی سینا. اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند