مسئول روابط عمومی و دبیرخانه منطقه 4 ورزش

بهرام مسعودیان
تحصیلات:  کارشناسی ارشد (الهیات . علوم قرآن و حدیث)
تلفن:  081-38292033
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه
 
      

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند