پیاده روی صبحگاهی دانشگاهیان

پیاده روی صبحگاهی دانشگاهیان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

برای روزانه 30 دقیقه پیا ده روی به جمع ما بپیوندید

 

شروع حرکت ساعت 8 اداره کل تربیت بدنی

 

جهت مشاهده مسیر پیاده روی روی لینکهای زیر کلیک کنید

99/11/26        99/11/27     99/11/29