اطلاعیه ورزشی

 
کد خبر: 5795    1395/08/25

دانشجویان دارای عناوین ورزشی و ... خود را به اداره کل تربیت بدنی معرفی نمایند. ادامه مطلب در اطلاعیه پیوست ... 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند