بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 5677    1395/08/02
تمدید مهلت ثبت نام کلاس های آموزش شنا (دانشجویان پسر)
 مهلت ثبت نام کلاس های آموزش شنا (دانشجویان پسر) تمدید شد
 <  1 2 >
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند