منطقه 4 ورزش

مهرداد عنبریان
دبیر منطقه 4 ورزش دانشگاه ها و مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 09188152907 - 08138290750 - فاکس 08138290550

محمد سلیمانی راد
کارشناس دبیرخانه منطقه 4
تحصیلات: دکترای رفتار حرکتی
تلفن: 09183117003

صغری فتحی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه حضرت معصومه (ع) قم
تلفن: 09301675269 - 02533209030 - فاکس 02533209050

طرماح
مدیر تربیت بدنی دانشگاه ملایر
تلفن: 09352427724 - 08132225315 - فاکس 08133339941

مهدی امامی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه سیّد جمال الدّین اسد آبادی
تلفن: 09183132808 - 08133137450 - فاکس 081333137450

علی اکبر ناصری
مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی همدان
تلفن: 09108002053 - 08138411551 - فاکس 08138380520

عباس صادقی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تحصیلات: دکتری
تلفن: 09122822738 - 02833902207 - فاکس 02833901570

روح الله دایی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه قم
تلفن: 09125526680 - 02532103472 - فاکس 02532855688

عباس صارمی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه اراک
تحصیلات: دکتری
تلفن: 09163622668 - 08634173323 - فاکس 08634173381

پرویز رجبی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه تفرش
تلفن: 09188633531 - 08636241558 - فاکس 08636227814

میثم روحانی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اراک
تلفن: 09128405334 - 08633400501 - فاکس 08633670020

محمد کریمی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی قم
تحصیلات: دکتری
تلفن: 09124512203 - 02536642073 - فاکس 02536641604

الهام آرین
مدیر تربیت بدنی دانشگاه نهاوند
تحصیلات: دکتری/ مدیریت ورزشی
تلفن: 09189533892 - 08133493003 - فاکس 08133493002

دکتر کیخا
مدیر تربیت بدنی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
تلفن: 09309152395 - 02833894651 - فاکس 02833894121

هادی دل افروز
مدیر تربیت بدنی دانشگاه معارف اسلامی قم
تلفن: 09195888034 - 02532110488 - فاکس 02532912800

رجبی
مدیر تربیت بدنی مرکز آموزش عالی محلات
تلفن: 09189683197- 08643233269 - فاکس 08643233295

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند