جلسه ای به منظور ارائه گزارش اجمالی از چهارمین المپیاد دانشجویان  دختر و پسر شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه...

شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۲