×
درگاه خدمات رسانی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سرانه فضاهای ورزشی دانشگاه بوعلی سینا

 

سرانه فضای ورزشی(متر)

متراژ(متر)

فضاهای ورزشی

0.99

10836

فضاهای سرپوشیده

2.09

22735

فضاهای روباز

3.09

33571

جمع