کارکنان اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه


اکرم قربان زاده
- کارشناس مسئول تربیت بدنی -
تحصیلات : کارشناسی علوم ورزشی

ایمیل : Ghorbanzade.a55@gmail.com

تلفن : 081-38290750


داخلی : 107
فاطمه کرمانی
- کارشناس ورزش بانوان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ورزشی

ایمیل : f.kermani1970@gmail.com

تلفن : 081-38290750


داخلی : 106
رامین سوری
- کارشناس ورزش آقایان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ورزشی

ایمیل : ramin.souri90@gmail.com

تلفن : 081-38290750


داخلی : 112
امین قویمی
- کارشناس مسئول اماکن ورزشی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ورزشی

ایمیل : Aminghavimi.69@yahoo.com

تلفن : 081-38290750


داخلی : 108
حامد نیازپور
- مدیر استخر -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل : hamedniazpour07@gmail.com

تلفن : 081-38290750


داخلی : 105
هادی سطوتی
- مسئول دفتر_ انباردار -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 102
مجید قربانی
- نامه رسان -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
منصور الماسی نهنجی
- متصدی سالن های ورزشی -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
محمد ملکی صابر
- کادر اجرایی -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
وحید زارعی
- کادر اجرایی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
سجاد جهانگیری فرد
- کادر اجرایی -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
وحید حامدپور
- کادر اجرایی -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :