نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کلاس­های فوق برنامه ورزشی دانشجویان دختر (بهار 1401)

 

رشته ورزشی

روز

ساعت

سالن ورزشی

شنا

طبق برنامه استخر

استخر دانشگاه

بسکتبال

شنبه

19/30 – 18

شهیدمحبی(اداره ­کل تربیت بدنی)

دوشنبه

21 – 19/30

سنگنوردی

شنبه

21 – 19/30

شهیدمحبی(اداره­ کل تربیت بدنی)

دوشنبه

19/30- 18

بدمینتون

شنبه

21 – 19/30

شهیدمحبی(اداره­ کل تربیت بدنی)

دوشنبه

19/30- 18

تکواندو

شنبه

45/18 – 17/15

سالن فرزانگان(خوابگاه فرزانگان)

دوشنبه

45/18 – 17/15

کاراته

یکشنبه

21 – 19/30

سالن فرزانگان(خوابگاه فرزانگان)

سه شنبه

21 – 19/30

ایروبیک

شنبه

20/15- 45/18

سالن فرزانگان(خوابگاه فرزانگان)

دوشنبه

18/45 -20/15

فوتسال

شنبه

21 – 19/30

سوم خرداد(دبیرستان دانشگاه)

دوشنبه

19/30 – 18

تنیس روی میز

شنبه

19/30 – 18

سوم خرداد(دبیرستان دانشگاه)

دوشنبه

19/30 – 18

والیبال

شنبه

19/30 – 18

سوم خرداد(دبیرستان دانشگاه)

دوشنبه

21 – 19/30

اسکیت

یکشنبه

19/30 – 18

سالن شهدا
(دانشکده هنرومعماری)

سه شنبه

19/30 – 18

دوومیدانی

از شنبه تا چهارشنبه

14-16

پیست دوومیدانی استادیوم قدس