تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کلاس­های فوق برنامه ورزشی دانشجویان دختر (نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 - 1403)

 

رشته ورزشی

روز

ساعت

سالن ورزشی

شنا *

طبق برنامه استخر(سانس دانشجویی)

استخر دانشگاه

بسکتبال

شنبه

19/30 – 18

شهیدمحبی(اداره ­کل تربیت بدنی)

دوشنبه

21 – 19/30

سنگنوردی

شنبه

21 – 19/30

شهیدمحبی(اداره­ کل تربیت بدنی)

دوشنبه

19/30- 18

بدمینتون

شنبه

21 – 19/30

شهیدمحبی(اداره­ کل تربیت بدنی)

دوشنبه

19/30- 18

تکواندو

دوشنبه

19 – 17/30

سالن فرزانگان(خوابگاه فرزانگان)

چهارشنبه

19 – 17/30

کاراته

یکشنبه

21/30 – 20

سالن فرزانگان(خوابگاه فرزانگان)

سه شنبه

21/30 – 20

ایروبیک

شنبه

19/30- 18

سالن فرزانگان (خوابگاه فرزانگان)

دوشنبه

19 -20/30

فوتسال شنبه 21 - 19/30 سوم خرداد(دبیرستان دانشگاه)
دوشنبه 19/30 - 18
تنیس روی میز یکشنبه 19/30 - 18 سالن پینگ پنگ دانشکده هنر و معماری
سه شنبه 19/30 - 18

والیبال

شنبه

19/30 - 18

سوم خرداد(دبیرستان دانشگاه)

دوشنبه

21 – 19/30

فعالیت آزاد کارکنان خانم

شنبه 18 - 16/30

سوم خرداد(دبیرستان دانشگاه)

دوشنبه 18 - 16/30

یوگا کارکنان خانم

دو شنبه

13/30 – 12

سالن رزمی دانشکده هنر و معماری

چهار شنبه

13/30 – 12

بدنسازی

یکشنبه 21 - 18 سالن بدنسازی دانشکده هنر و معماری
سه شنبه 21 - 18

* برنامه تمرینی تیم شنا در سانس تفریحی دانشجویان برگزار می شود.