تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کلاس­ های فوق برنامه ورزشی دانشجویان پسر (نیم سال دوم سال تحصیلی 1402 - 1403)

 

 

          

رشته ورزشی

روز

ساعت

سالن

محل

سنگنوردی

یک­شنبه

19/30 – 18

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

سه ­شنبه

19/30 – 18

بدمینتون

یک­شنبه

19/30 – 18

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

سه شنبه

19/30 – 18

فوتسال

یک­شنبه

21 – 19/30

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

سه­ شنبه

21 – 19/30

بدنسازی و ایروبیک

شنبه، دوشنبه

چهارشنبه

21 – 19/30

سالن شهدا

دانشکده هنرومعماری

تنیس روی میز

­شنبه

21  – 19/30

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

دو ­شنبه

21  – 19/30

چهارشنبه 21 - 19/30
والیبال شنبه، دوشنبه چهارشنبه 21 - 19/30 مجموعه ورزشی شهید خادم دانشکده هنرومعماری

بسکتبال

یک­شنبه

19/30 – 18

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

سه­ شنبه

19/30 – 18

کاراته

شنبه

19/30 – 18

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

دوشنبه

19/30 – 18

شنا *

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

سانس دانشجویی

(طبق برنامه استخر)

استخر دانشگاه

سایت اصلی دانشگاه

کشتی

یکشنبه

سه شنبه

۱۹/۳۰ - ۱۸

سالن کشتی

دانشکده هنرومعماری

زورخانه

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

19/30 – 18

زورخانه پوریای ولی

دانشکده هنرومعماری


*برنامه تمرینی تیم شنا در سانس تفریحی دانشجویان برگزار می شود.