نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کلاس­های فوق برنامه ورزشی دانشجویان پسر(بهار 1401)

 

 

رشته ورزشی

روز

ساعت

سالن

محل

سنگنوردی

یک­شنبه

19/30 – 18

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

سه ­شنبه

19/30 – 18

بدمینتون

یک­شنبه

19/30 – 18

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

سه شنبه

30/19 – 18

فوتسال

یک­شنبه

21 – 19/30

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

سه­ شنبه

21 – 19/30

بدنسازی

شنبه، دوشنبه

چهارشنبه

21 – 19/30

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

تنیس روی میز

یک­شنبه

19/30 18

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

سه ­شنبه

19/30 18

والیبال

یک­شنبه

19/30 18

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

سه­ شنبه

21 – 19/30

بسکتبال

یک­شنبه

21 – 19/30

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

سه­ شنبه

19/30 – 18

کاراته

شنبه

19/30 – 18

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

دوشنبه

19/30 – 18

تکواندو

یک­شنبه

19/30 – 18

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

سه شنبه

19/30 – 18

شنا

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

سانس دانشجویی (طبق برنامه استخر)

استخر دانشگاه

سایت اصلی دانشگاه

کشتی

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

21/30 – 20

سالن کشتی

دانشکده هنرومعماری

زورخانه

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

19/30 – 18

زورخانه پوریا ولی

دانشکده هنرومعماری

دو و میدانی

شنبه تا پنج شنبه

17

استادیوم قدس

چهارراه پاستور

بیسبال

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

20- 18

پیست زمین خاکی

روبروی اداره تربیت بدنی دانشگاه