تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کلاس­های فوق برنامه ورزشی دانشجویان پسر(نیم سال اول سال تحصیلی 1402 - 1401)

 

 

رشته ورزشی

روز

ساعت

سالن

محل

سنگنوردی

یک­شنبه

19/30 – 18

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

سه ­شنبه

19/30 – 18

بدمینتون

یک­شنبه

19/30 – 18

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

سه شنبه

19/30 – 18

فوتسال

یک­شنبه

21 – 19/30

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

سه­ شنبه

21 – 19/30
چهارشنبه

21 – 19/30

بدنسازی و ایروبیک

شنبه، دوشنبه

چهارشنبه

21 – 19/30

سالن شهدا

دانشکده هنرومعماری

تنیس روی میز

یک­شنبه

18  19/30

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

سه ­شنبه

18  19/30

والیبال

یک­شنبه

19/30 – 21

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

سه­ شنبه

21 – 19/30

بسکتبال

یک­شنبه

19/30– 18

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

سه­ شنبه

19/30 – 18

کاراته

شنبه

19/30 – 18

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

دوشنبه

19/30 – 18

تکواندو

یک­شنبه

19/30 – 18

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

سه شنبه

19/30 – 18

شنا

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

سانس دانشجویی

(طبق برنامه استخر)

استخر دانشگاه

سایت اصلی دانشگاه

کشتی

یکشنبه

سه شنبه

۱۹/۳۰ - ۱۸

سالن کشتی

دانشکده هنرومعماری

زورخانه

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

19/30 – 18

زورخانه پوریای ولی

دانشکده هنرومعماری

شطرنج

یکشنبه - سه شنبه

20 - 18

اتاق شطرنج

اداره تربیت بدنی