نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

کلاس­های فوق برنامه ورزشی پرسنل دانشگاه بوعلی سینا (بهار 1402)

 

                                                      

پرسنل

رشته ورزشی

روز

ساعت

سالن

محل

آقایان

بدمینتون اساتید

یک­شنبه،سه شنبه

19/30 – 18

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

فوتسال کارکنان

چهارشنبه

18 – 19/30

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

بدنسازی کارکنان

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

18 – 19/30

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

تنیس روی میز پرسنل (کارکنان و اساتید)

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

18 – 19/30

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

والیبال کارکنان

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

18 – 19/30

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

آمادگی جسمانی
(کارکنان)

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

19/30 – 18

شهدا

دانشکده هنرومعماری

خانم ها

بدنسازی

یک­شنبه،سه شنبه

19/30 – 18

سالن بدنسازی

دانشکده هنرومعماری

ورزش صبحگاهی

 

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه

7/15-7/45

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

بدمینتون شنبه  21 - 19/30 شهید محبی سایت اصلی دانشگاه
دوشنبه  19/30 - 18
یوگا (کارکنان و اساتید) دوشنبه ، چهارشنبه 12/20 سالن حجاب دانشکده هنرومعماری