نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

کلاس­های فوق برنامه ورزشی پرسنل دانشگاه بوعلی سینا (بهار 1401)

 

رشته ورزشی

روز

ساعت

سالن

محل

بدمینتون اساتید آقا

یک­شنبه،سه شنبه

19/30 – 18

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

فوتسال کارکنان

چهارشنبه

18 – 19/30

شهید محبی

سایت اصلی دانشگاه

بدنسازی کارکنان

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

18 – 19/30

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

تنیس روی میز پرسنل (کارکنان و اساتید)آقا

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

18 – 19/30

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

والیبال کارکنان آقا

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

18 – 19/30

مجموعه ورزشی شهید خادم

دانشکده هنرومعماری

آمادگی جسمانی
(کارکنان)آقا

شنبه،دوشنبه

چهارشنبه

19/30 – 18

شهدا

دانشکده هنرومعماری

بدنسازی خانم

یک­شنبه،سه شنبه

19/30 – 18

سالن بدنسازی

دانشکده هنرومعماری

آمادگی جسمانی خانم

یک­شنبه،سه شنبه

13/30 – 12

سالن شهید خادم
(سالن اصلی)

دانشکده هنرومعماری