برنامه  کلاسهای ورزشی آموزشی فرزندان کارکنان و اساتید دانشگاه بوعلی سینا – زمستان 99 روش های ثبت نام اولیه: 1- مراجعه حضوری به اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه...

دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹