اداره کل تربیت بدنی از شما همکاران محترم  و اساتید بزرگوار دعوت به عمل می آورد که برای شرکت در طرح دوچرخه سواری سه شنبه های هر هفته   به جمع ما بپیوندید.این برنامه از سه شنبه مورخ...

دوشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۰