فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی طی تفاهم نامه ای با انجمن ورزشهای الکترونیک ایران در نظر دارد به منظور ایجاد نشاط و شادابی بین دانشجویان در شرایط ویژه کنونی، اولین دوره مسابقات ورزشهای الکترونیک...

سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹