اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در نظر دارد  مسابقات قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را در رشته های مختلف ورزشی برگزار نماید. جهت...

جمعه، ۳۰ آبان ۱۳۹۹