به اطلاع دانشگاهیان گرامی می رساند گواهی نامه شرکت در کارگاه "ورزش در خانه" که در تاریخ 99/11/28 بصورت مجازی برگزار شد، صادر گردیده است. جهت دریافت گواهی نامه به اداره کل تربیت...

شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹