مرکز حرکات اصلاحی، تندرستی و مشاوره ورزشی اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بوعلی سینا با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رضوان، معاونت محترم دانشجویی جناب آقای دکتر نصیر الاسلامی، مدیر...

دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۳