اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه با همکاری هیات شطرنج استان برگزار می کند. دومین دوره مسابقات سیمولتانه شطرنج توسط ساسان علی بابایی دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا. زمان: ۹...

دوشنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۱