مسابقات بسکتبال 3 نفره دانشجویان دختر سراسر کشور از 23 لغایت 26 اسفند 1401 به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه ب رگزار گردید. در این مسابقات دختران شایسته تیم دانشگاه بوعلی سینا متشکل از خانم...

شنبه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۱