مسابقه همگانی شطرنج آنلاین دانشگاه های مناطق ده گانه کشور، روز پنجشنبه 13 خرداد ماه 1400 در دو جدول جداگانه(دختران و پسران)  به میزبانی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این دوره از مسابقات،...

چهارشنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۰