×
درگاه خدمات رسانی

 

 

نام:  حمیدرضا رضایی قانع

سمت: کارشناس دبیرخانه منطقه 4
تحصیلات:  
کارشناسی ارشد علوم ورزشی

ایمیل:  sportmantaghe4@gmail.com
تلفن: 0818292033 - 09188123875
آدرس:  همدان. چهار باغ شهید احمدی روشن. دانشگاه بوعلی سینا. اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه