تقدیر رئیس فدراسیون اسکواش از خانم فاطمه رسولی ثمر دانشجوی علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا

تقدیر رئیس فدراسیون اسکواش از خانم فاطمه رسولی ثمر دانشجوی علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ،رئیس فدراسیون اسکواش کشور از فاطمه رسولی ثمر بازیکن اسکواش همدان که در طرح تهیه کتابچه پژوهشی 2021 فدراسیون در تیم گردآوری منابع علمی بین المللی همکاری داشته است تقدیر کرد
سرکار خانم فاطمه رسولی ثمر دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی سینا می باشد.


اخبار