جمع آوری اطلاعات ورزشی

جمع آوری اطلاعات ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

به استحضار کلیه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی می رساند همکارانی که دارای تخصص در رشته های ورزش دانشگاهی (کارت مربیگری یا داوری) می باشند، جهت جمع آوری اطلاعات و ارسال آن به اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،کپی مدارک خود را تا تاریخ 99/6/11 به کارشناسان ورزش اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تحویل نمایند.

 


اخبار