رکوردگیری تیم دوچرخه سواری دانشگاه

رکوردگیری تیم دوچرخه سواری دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در روز پنج شنبه 27 آبان 1400 رکورد گیری از تیم دوچرخه سوارای دختر و پسر دانشگاه جهت ارسال به مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور توسط مسئولین هیات دوچرخه سواری استان انجام شد

در این رکوردگیری 3 دانشجوی پسر و 2 دانشجوی دختر در دو ماده 200 متر و 400 متر سرعت شرکت کردند.

 این مسابقه که بصورت حضوری توسط نماینده هیات دوچرخه سواری هر استان برگزار شد از ورزشکاران رکوردگیری و نتایج جهت تعیین مقام نفرات به انجمن دوچرخه سواری اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان ارسال می گردد.


اخبار