در برنامه پیاده روی صبحگاهی که در آبان ماه برگزار شد  مجموعا ۷۰۳ نفر شرکت کردند و ۹۸ نفر  از کاکنان در این طرح حضور فعال داشتند در روز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ مراسم قرعه کشی بین این...

دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰