اسما برقی دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا مقام سوم مسابقات قهرمانی مجازی مهارتهای فردی بسکتبال دانشجویان  کشور را بدست آورد همچنین در مهارت پرتاب توپ از نیمه زمین ایشان توانست عنوان بهترین...

چهارشنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۰